Transport samochodowy żywności jest nieco bardziej wymagający od transportu innego rodzaju towarów. Przede wszystkim trzeba zachowywać odpowiednie normy prawne, przede wszystkim zaś przepis sanitarne.

Poza tym trzeba mieć do niego dobrze przystosowaną sieć samochodów. Taki transport chłodniczy wymaga na przykład tego, aby był prowadzony w samochodach chłodniach. Mają one bowiem warunki do tego. A dzięki temu żywność jaka trafi do odbiorców będzie świeża. Transport chłodniczy może więc być prowadzony tylko przez te firmy, które mają odpowiednie certyfikaty i zezwolenia.

Nie jest zresztą tego aż tak dużo

Przede wszystkim samochody muszą być sprawne technicznie, co powoduje, że częściej, niż inne środki transportu przechodzą okresowe badania, nie tylko systemu napędowego, ale również chłodni.

Poza tym transport chłodniczy może być wykonywany tylko przez personel, który posiada ważne zaświadczenia z sanepidu uprawniające do kontaktu z żywnością.

Aby dostać takie zaświadczenie, również potrzebne jest szybkie przeszkolenie dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dopiero teraz transport chłodniczy jest w pełni legalny i dobrze zorganizowany. Firma zaś, która się nim zajmuje raczej nie będzie narzekać na brak klientów. Przecież obrót żywnością to bardzo duża gałąź gospodarki, która musi być dostatecznie zagospodarowana. Podstawą zaś jej organizacji jest transport chłodniczy, który może być interesem bardzo dochodowym. Firmy transportowe powinny ten fakt wziąć pod uwagę.